Skip to main content

ISELP


ISELP, in 2020/21 al vijftig jaar actief in het Brusselse landschap voor hedendaagse kunst, is een discursief platform, een kunst- en onderzoekscentrum dat tot doel heeft na te denken over opkomende hedendaagse kunst. Het is opgevat als een alternatieve en experimentele ruimte die een veelvoud aan stemmen, talen en media samenbrengt door ze naast elkaar te laten bestaan ​​en uit te wisselen. Het programma is even prospectief, discursief, als open voor verschillende kennisgebieden en artistieke vormen: kunstgeschiedenis, menswetenschappen en harde wetenschappen, literatuur, fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, video, film, installatie, enz. Om dit te bereiken, gebruikt ISELP meerdere formaten en ruimtes: documentatiecentrum, blogs, conferenties, initiatiecycli, ronde tafels, debatten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen, publicaties, residenties, workshops, enz. Deze diversiteit aan benaderingen en activiteiten is de kracht en eigenheid van het instituut.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.