Skip to main content

Artisit

logo


Het Centrum Bruno Renson vzw is reeds een tiental jaren actief als atelier voor kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid, onder de naam ARTISIT. Hoewel de atelierkunstenaars worstelen met een psychiatrisch verleden, slaagt de atelierwerking van ARTISIT erin hen te motiveren om artistiek kwaliteitsvolle resultaten te bereiken.  De creatieve expressies van deze atelierkunstenaars willen we onder de aandacht brengen binnen de actuele kunstwereld. Associaties met amateurkunst, volkskunst of outsider art gaan we eerder uit de weg. De artistieke kwaliteit van hun werk en hun engagement als kunstenaar verdient een professionele kritiek. Als gevolg van hun psychosociale beperkingen, hebben ze echter een omkadering nodig. Daarvoor zorgt ARTISIT. Via atelierwerking en tentoonstellingsprojecten zijn we actief bezig hen op te volgen, te stimuleren, hun werk te verdedigen, netwerken te ontwikkelen en hun werk te promoten.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.