Skip to main content

Lotte Van den Audenaeren

pieces 2020


Lotte Van den Audenaeren maakt werken die de materiële dimensies van tijd belichten zoals die vorm krijgen in stukken natuurlijk zonlicht, transiënte geluiden, flarden fluorescerende stof, of verdwijnende natuurlijke objecten. Met een artistieke praktijk die openstaat voor de intenties en de duur van haar materialen, werkt ze met tijd alsof het een strook celluloid film is - ze knipt, fixeert en monteert het vluchtige moment via materiële processen zoals bronsgieten, glasblazen, keramiek en fotografie.

Lotte Van den Audenaerens werken onderzoeken (hun eigen) tijdelijkheid en veranderlijkheid, ze slijten en verdwijnen: haar in-situ installaties, lichtsculpturen en woordbeelden laten ruimte voor transformatie. 
Taal, beweging, glas, licht, audio, textiel, keramiek, mineralen en vloeistoffen worden gebruikt om verwondering voor transformatie en solidification te capteren, om huidige scenario’s en toekomstige perspectieven te lokaliseren. 
Vaak gaat het om tijdelijke interventies in het landschap of de stedelijke ruimte. Het zijn momentopnames, tijdsmarkeringen, processen waarin tijd stolt, materialiseert en verdwijnt.


pieces 2020
color is only light 2012
present monument for the momentary 2012
it is already happening 2020
chances are bigger in the sun 2021
not that big a deal 2021
slightly moving things almost anything of the time Brussels Nadine 2021
slighty moving things almost anything most of the time Brussels 2021
slighty moving things almost anything most of the time Brussels
slighty moving things almost anything most of the time Brussels
back-up 2008
extra extra extra 2006
extra extra extra 2006
autocollant 2006
zonder titel 2005
installatie zonder titel 2005
preview/introductie 2004
zonder titel 2003
installation view BRU - GNT 2010
little city (Brooklyn Bridge) (nyc stickers) 2009
afterimage 2009
afterimage 2009
ook zichtbaar: 'little city (Brooklyn Bridge) (nyc stickers)', 2009
5 drawings 2009
multistable 2009
multiple (1) 2008
autocollant 2007

Solotentoonstellingen (selectie)

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.