Skip to main content

Rik Moens

Zonder titel


Rik Moens is een kunstenaar die zonder de schilderkunstige traditie te verloochenen steeds opnieuw op zoek gaat naar manieren om de grenzen van het medium af te tasten. Moens stelt als schilder voortdurend de conventies en beperkingen van het medium in vraag. Basisbeginselen als formaat, medium, ondergrond, signatuur, textuur en kleur worden hierbij diepgaand onderzocht. De werken spreken allen een sterke fysieke aanwezigheid uit over de ruimte. Dit heeft niet zozeer te maken heeft met hun monumentaliteit, als wel met hun specifieke ontstaansgeschiedenis waarbij ze op een bijna rituele wijze, laag na laag, worden opgebouwd: zijn schilderijen als de performatieve dragers van een uiterst zorgvuldig, soms maandenlang durend creatieproces.

(Wim Waelput, 2010)


Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel
Zonder titel

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.