Skip to main content

Niko Van Stichel

Campsite


Het oeuvre van Niko Van Stichel oriënteert zich rond het nomadische en het sedentaire. Hierin verwerkt hij thema's als verplaatsing, beweging, vormgeving en bewoning. Zijn eigenzinnige bricolages kunnen de dimensie aannemen van grootschalige industriële constructies of worden geminiaturiseerd tot huiskamerformaat.  Van Stichel benut  klassieke beeldhouwmaterialen, maar tevens rubber, polyester, staal, licht en fotografie al naargelang de identiteit, functie of plaatsing van het beeld. Zijn schalks design van kampementen, hybriede raketten, duikboten en dies meer bevreemden steeds door de plaatsing in een alternatieve omgeving. Door de vervorming van vertrouwde iconen of situaties genereert hij een nieuw begrippenkader. Hij wakkert de verbeelding van de kijker aan om tot een nieuw inzicht te komen betreffende de historische, sociale en culturele conditionering van het beeld.


Campsite
Echo
Flares
HRCI Verbeke
HRCI Vlagheide
HRCI Vlagheide nacht
HRCI study
Just do it
Passing through
Rocket tree Verbeke
Social intercourse
Social intercourse II
Social intercourse nacht
Social intercourse part II
Suburban excursions


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.