Niko Van Stichel

  • kunstenaar
1973
Mortsel
België
Het oeuvre van Niko Van Stichel oriënteert zich rond het nomadische en het sedentaire. Hierin verwerkt hij thema's als verplaatsing, beweging, vormgeving en bewoning. Zijn eigenzinnige bricolages kunnen de dimensie aannemen van grootschalige industriële constructies of worden geminiaturiseerd tot huiskamerformaat.  Van Stichel benut  klassieke beeldhouwmaterialen, maar tevens rubber, polyester, staal, licht en fotografie al naargelang de identiteit, functie of plaatsing van het beeld. Zijn schalks design van kampementen, hybriede raketten, duikboten en dies meer bevreemden steeds door de plaatsing in een alternatieve omgeving. Door de vervorming van vertrouwde iconen of situaties genereert hij een nieuw begrippenkader. Hij wakkert de verbeelding van de kijker aan om tot een nieuw inzicht te komen betreffende de historische, sociale en culturele conditionering van het beeld.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.