Skip to main content

Bie Michels

End to end


Als kunstenaar is zij een toeschouwer. Zij concretiseert haar indrukken in beelden die zich bewegen tussen het poëtische en het documentaire, tussen geschiedenis van betekenissen en wat je ermee kan doen.
 Haar werk vertelt met de stemmen van anderen.

Hierbij is zij geboeid door het nut van het onnuttige van de kunstpraktijk tegenover economische of maatschappelijke mechanismen. Zo kunnen dingen in vraag gesteld worden die eerder filosofisch, antropologisch of zelfs poëtisch zijn: identiteit, (dagelijkse) handelingen, aan- en afwezigheid/heden, verplaatsing, migratie en culturele invulling en verschillen. Het belang van objecten hierbij en de mate waarin zij slagen betekenissen door te geven en zo dragers worden van beelden.

Dit betekent dat verschillende 'waarheden' getoond kunnen worden. Haar kunstpraktijk strekt zich uit over schilderijen, installaties en films. Zij maken allen deel uit van een (eigen) blik op de realiteit, die zij als dwingend ervaart en die getuigt van een betrokkenheid die zich uitstrekt over het individuele en het publieke.


End to end
La couleur de la brique
La couleur de la brique
La couleur de la brique
End to end
End to end
End to end
End to end
End to end
End to end
His field
His field
La couleur de la brique
No words retought
No words retought
No words retought
Pas de mots
Pas de mots
Surrounding water
Traces, Analogieën en dissonanten
Words about (dis)appearing things

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.