Skip to main content

Greet Van Autgaerden

Greet Van Autgaerden - Piece of Land 3&4


Greet Van Autgaerden (1974) woont en werkt in Mechelen.
 Haar werk gaat hoofdzakelijk over de natuur/cultuur-problematiek. Vanuit deze invalshoek belicht ze het territoriale aspect van het landschap en graaft ze letterlijk en figuurlijk dieper naar de historiek van het landschap met zijn geologische wortels. Haar werk reflecteert de wijze waarop we nu, vandaag in het landschap staan. Gedachten hieromtrent worden getoetst in installaties in de openbare ruimte en voeden het beeldend werk, schilderijen en tekeningen.
 Haar keuze voor grote formaten maakt het kijken veeleer tot een ervarend kijken dan een beschouwend kijken. En daarin zijn enerzijds het standpunt en anderzijds het spanningsveld tussen oriëntatie en desoriëntatie de bepalende factoren die inhoudelijk en vormelijk de beelden voorzien van hun betekenis.


Greet Van Autgaerden - Piece of Land 3&4
Cultural constructions #1
Installatie voor Coup de Ville, Point of Return #3
Piece of land #2
Point of return #2
To watch #2
Claim
Kamp 12
Piece of land
Untitled
Interferentie
Muybridge cattle
Kamp 1904
Kamp 9
Kamp 1992


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.