Nel Bonte

  • kunstenaar
1986
Roeselare
België

Performance (selectie)

Het beeldend werk van Nel Bonte is een uitgepuurde vormentaal.
Ze creëert installaties en sculpturen die uit geabstraheerde beeldelementen bestaan en die gerelateerd zijn aan fragmenten uit onze realiteit. Het werk leeft en transformeert. Nel wil het betekenisloos gegevenbetekenis geven. Via een beeldende taal probeert ze een gelaagd verhaal te vertellen.

Als beeldend kunstenaar gebruikt ze het detail en de fascinatie voor dit ‘gedetailleerde’ fragment.
De belangrijkste factor voor haar werk is de bestaansreden van elk afzonderlijk sculptuur / installatie.
Waarom geeft ze net die vorm een nieuwe gestalt?

Het vertrekpunt ontwikkelt zich eenerzijds vanuit een banaal, onbenullig, onopgemerkt voorwerp uit het dagelijks stadsbeeld, anderzijds vanuit een herinnering aan vormen -kleuren en objecten vanuit haar kindertijd.

Bij elk werk wordt de realistische schaalverhouding, de verkleining -en vergrotingsfactor aandachtig bestudeerd.
Daarbij wordt telkens gezocht naar een dialoog en/of een confrontatie tussen het object en de toeschouwer in die specifieke ruimte.

Naast de bepaling van de schaalverhouding is de keuze van het materiaal cruciaal. De materie is de ‘huid’ van de sculptuur en vertaalt op haar manier mede de inhoud.

Bij voorkeur wordt in situ gewerkt. De ruimte is als het ware de gietvorm voor haar installaties en sculpturen.
De omgeving is niet alleen inspiratie maar ook noodzaak voor de sculpturen. ( bestaansreden?)
Indien een installatie naar een andere ruimte wordt verplaatst ( bijvoorbeeld, de idee van de white cube zoals de afgebakende cleane galerij ruimte ), dan is het steeds weer een zoektocht hoe ze haar werk juist kan overbrengen zonder daarbij de intenties van het werk uit het oog te verliezen. Bij dergelijke situaties wordt vaak gewerkt met documenten van de processen die elders plaatsvonden. Dit kan zijn doormiddel van het tonen van een onderdeel van de installatie, foto, een print of door gebruik te maken van scenografie waardoor de sculptuur in de nieuwe ruimte zijn betekenis niet verliest.

Toch is de stelling belangrijk dat een beeld geen eenduidige betekenis kent. 
Er wordt niets opgedrongen. Het is aan de toeschouwer om vanuit zijn eigen bewustzijn een betekenis in de relatie tussen de verschillende beelden te leggen.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.