Liesbet Grupping

  • kunstenaar
1984
Antwerpen
België

Solotentoonstellingen (selectie)

Gebruikmakend van fotografie en andere (visuele) instrumenten creëert Liesbet Grupping (fotografische) beelden die kunnen uitmonden in installaties, sculpturen of voorstellingen. In het werk echoën acties, impressies, natuurlijke en efemere fenomenen. Via een nauwgezet en grondig observeren bevraagt ze de mogelijkheid van een beeld om een zekere werkelijkheid en bij uitbreiding een zeker begrip daarvan op te roepen. Het (ongewone) gebruik van fotografisch materiaal, zoals bijvoorbeeld het bewerken van lichtgevoelig materiaal met naald, nagel en hamer, of het openen van een JPG-bestand in Microsoft Word, legt behalve het afgebeelde ook het medium zelf bloot. Het plaatsten van natuurlijke verschijnselen tegenover rigide concepten en methodes van deconstructie (waarin het onvoorspelbare en subjectieve interageren) benadrukt de weerbarstigheid van de ontleedde fenomenen. Het afgebeelde vertoont desoriëntatie en (her)oriëntatie. Het proces van ontdekking, dislokeren, herschikken en kadreren – of net het louter zoeken - brengt betekenis. 

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.