Skip to main content

Stief Desmet

ANASTASIS concrete, steel


Het werk van Stief Desmet wordt getypeerd door herkenbare symbolen, al dan niet iconografisch beladen. Deze worden de ene keer doelbewust, de andere keer intuïtief gekozen en vervolgens accuraat neergezet in harmonie of confrontatie met zijn omgeving en zijn aanwezigheid als individu, die daar onmiskenbaar deel van uit maakt. Zijn werk is associatief, maar terzelvertijd vrijblijvend en steeds vertrekkende vanuit de figuratie, met de schilderkunst als voedingsbodem.


ANASTASIS concrete, steel
BLACKDRIPDEER bronze, goldleaf
CABIN
MONUENT FOR A BROKEN DEER
MONUMENT FOR A WULLOK
PARADISE PROTOTYPE
SNAKEDANCE
THE GUARD
TRACK
WEENIX HARE

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.