Skip to main content

Galerie Annette De Keyser


Er wordt geen vaste tendens gevolgd. Zowel schilderkunst en beeldhouwkunst als installaties zijn mogelijk. Wat de kunstenaars van de galerie heeft samengebracht, is de kracht, de authenticiteit en de eerlijkheid van hun kunst. Even belangrijk is hun vermogen ons inzicht te verschaffen in wat we zijn en hun gerichtheid op de essentie van het leven en de grote levensvragen. Zo zal men in de galerie geen koude, geen louter theoretische en geen gratuite kunst aantreffen, maar wel emotie, passie of contemplatie: kunst die de galerie met energie vult en ze soms tot een plaats maakt van transformatie, heling en spiritualiteit.

Een andere galerie. Andere kunst. Geen vrijblijvendheid, geen oppervlakkigheid. Na dertig jaar is de galerie een plaats geworden
waar het andere kan worden ervaren: dat wat ons overstijgt,koestert en geeft, genereus en helend. Kunst die ons hart en onze geest opent. 
Om een ongestoorde en intense ervaring te garanderen is de galerie in de week alleen op afspraak te bezoeken. Op zaterdag is de galerie
open zonder afspraak.
Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.