Timelab

  • Residentie (Beeldende Kunst)
  • Tentoonstellingsruimte
  • Werkplaats (Beeldende Kunst)
  • Werkplaats en/of residentieplek (Podiumkunst)
Gent
België
timelab is een nieuw platform in Gent, een werkplaats voor kunst, technologie en samenleving. timelab bestaat uit een fablab, een artistiek residentieprogramma, maatschappelijk onderzoek en ontmoetingsformats waar kunstenaars, experten en geïnteresseerden elkaar, ideeën en inspiratie kunnen vinden. 

Make it! – Het eerste echte publieke Fablab in België bevindt zich in Gent en maakt onderdeel uit van het timelab. Hier kan iedereen die zin heeft op vrijdag, tijdens de Open Lab dagen, terecht om zijn/haar eigen, unieke ontwerpen te materialiseren. Ook grotere projecten zijn mogelijk. 

Artistieke Residenties - timelab nodigt kunstenaars uit voor een residentietraject.Hun achtergronden kunnen heel uiteenlopend zijn. Bij sommigen is de link met technologie zeer aanwezig, anderen vertrekken eerder vanuit een beschouwend kader over bijvoorbeeld het functioneren van de mens in onze samenleving. 

Fabcases en Talklabs – In de Fabcases wordt de maatschappelijke relevantie van technologie en het Fablab/timelab onderzocht. De Fabcases zijn onderdeel van het grotere onderzoek naar het ontwikkelen van een methodologie omtrent de verhouding tussen het Fab- en timelab en haar omgeving. Voor de Talklabs nodigt timelab, naast kunstenaars, ook stakeholders, beleids- en opiniemakers uit om te debatteren over thema's die de werkplaats ter harte neemt. We denken aan recyclage, privacy of bijvoorbeeld open source. 

It's all about the people - Naast de talrijke ontmoetingen in het Fablab en een reeks opleidingstrajecten, is er het jaarlijks summercamp waar 15 kunstenaars, lokaal en internationaal, worden uitgenodigd voor een intensief traject gedurende tien dagen in de  stad. De editie 2010 vindt plaats van 20 tot 30 juni. Maandelijks is er de internationale netwerkbijeenkomst Dorkbot, 'people doing strange things with electricity', waarbij makers de technische aspecten van hun creaties of onderzoek toelichten voor een groep geïnteresseerden. Tot slot toont timelab OPEN jaarlijks, aan het begin van de lente, een stand van zaken.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.