Skip to main content

Dries Segers

86 folds’, Dries Segers


Het fotografische beeld ontstaat door een gecontroleerde manipulatie van optische, technische en wetenschappelijke parameters. Dries Segers bekijkt de limieten en mogelijkheden van het medium door in te zetten op oncontroleerbaarheid. Zijn werk balanceert tussen abstracte en objectieve fotografie. Hij laat fotografie een proces doormaken door hun technische en wetenschappelijke conventies bij te sturen en waarbij analoge beelden verschijnen. Dries Segers activeert de geschiedenis van het medium en transformeert dit naar een actueel profiel waar de uitdagingen eindeloos zijn. Basiscomponenten als licht, tijd en ruimte zijn steeds van prioritair belang. Desondanks durft hij andere fundamenten van het medium zoals de blik, de reproductie en de camera in vraag te stellen. Segers laat wetenschap op een onconventionele manier toe en kijkt toe hoe het proces overneemt. Segers werkt en woont in Brussel.


86 folds’, Dries Segers
black body (friction, scan, fuiji)
black body (locus, scan, CGB, com)
‘241 minutes’
Etudes Australes’
atmospheric render (blue
black body (friction, scan, kodak 200-7)
black body (locus, scan, superia 100)
‘Etudes Australes’


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.