Skip to main content

Philip Janssens

Blueboy


Het werk van Philip Janssens is doordrongen van een sterke fascinatie voor schaal, het onmetelijke en het atmosferische, voor het unheimliche, het anonieme en het geobjectiveerde.  Janssens groeide op in Hoboken, in de nabijheid van haven en industrie. Hij cultiveerde een belangrijke voorliefde voor industriële massaproduktie. Eenmaal binnen de artistieke context van zijn werk vertaalt de vanzelfsprekendheid en de neutraliteit -eigen aan industriële materialen en produkten- zich in zintuiglijke objecten of apparaten. Deze sculpturen of installaties lijken telkens opnieuw fysische, atmosferische fenomenen zoals het optische spel van licht, lichtbreking & reflectie of bvb magnetisme te verheffen tot onderwerp. In zijn totaliteit bestaat het werk uit 'objets type' of prototypes die tot reeksen of series worden uitgebouwd in analogie met industriële processen waarbinnen het prototype telkens wordt aangepast, bijgeschaafd en geoptimaliseerd.


Blueboy
FalseFreunde
FalseFreundeII
Softspot for C
Trocadero (dyptish)
Whitey
collage
deathn Taxes
deathnTaxesII
heli-(diptysh)
muntenlichter
stMaarten


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.