Skip to main content

Wannes Lecompte

Photographer: Kim Engels


Wat heeft een muzikant dat een schilder niet heeft en andersom?
Waarom applaudisseren mensen niet voor het beeld? En waarom kijken we naar de muzikant wanneer hij iets maakt en pas na afloop van het proces naar het beeld?
Deze problematiek, die er eigenlijk geen is, komt aan bod in ‘Different Pieces’,een performance waarin muzikanten Wannes Lecompte vergezellen
Het gaat om een reeks voorstellingen waar steeds op een andere manier abstractie wordt
gemaakt van de 'performance’ op zich.
Vanuit een grootse verwondering voor muzikanten eigent de schilder Wannes zich het voorrecht toe mee het podium op te stappen en het over muziek te hebben


Photographer: Kim Engels
Photographer: Kim Engels
Photographer: Kim Engels
Photographer: Kim Engels


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.