Skip to main content

Bart De Clercq

Cul De Sac


In tegenstelling tot het fotorealisme in de vroege hedendaagse schilderkunst, waar de conceptuele inhoud van het werk wordt gelegitimeerd door de keuze van het beeld, kan De Clercq worden beschouwd als een 'archaïsche schilder' gericht op het creëren van een synthese tussen wat hij waarneemt in zijn directe omgeving en hoe dit weer te geven. De Clercq houdt zich niet bezig met het weergeven van beelden uit de massamedia, maar neemt zijn onderwerp uit de dagelijkse realiteit. Hierbij contrueert hij als het ware scènes die de strijd tussen de mens en zijn woonomgeving symboliseren.


Cul De Sac
Fossilized
Gap
Gedistingeerde
The Wanderer II
Wild West II
Zittend gat
Afternoon
One Step
The Rock
Full of floors
Like a strange nearness
Like a strange nearness II
Reclining Figure
Siesta II
The afternoon nap (Giorgio de Chirico’s)
Z.T.
Groene Soep
Head #3
Head#2
Reverse
Wanderer
Thing


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.