Skip to main content

Gerolf Van de Perre

Europa


Gerolf Van de Perre brengt zijn geschilderde output (werk op papier, hout en doek, alle groottes) onder in samenhangende 'beeldvertellingen'. Die monteert hij enerzijds tot boekpublicaties, anderzijds tot expositie-installaties. 
Tijdens een verblijf in Peking (China) groeide de nood om te werken over de maatschappelijke werkelijkheid die er te zien is. Het bracht de idee 'zien is werken' in herinnering die Rainer Maria Rilke tijdens zijn verblijf in Parijs deed grijpen naar het dinggedicht: het in de buitenwereld gevonden motief naar binnen halen. Dat verinwendigen is verwant aan herinneren en wordt voor Rilke het materiaal waaruit een versregel ontstaat. Die ontwikkeling beschreef hij in een roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge waarvan Van de Perre fragmenten terugvertaalde naar beeld in zijn boek Dichter in de massa. De opstelling van werk daaruit te Watou spitste zich toe op die verhaallijn: het maakproces dat van observatie naar een door herinnering gekleurde conservatie voert.  


Europa
De ontdekking
Het huis als puzzel in Malte
Rugzijde
Verleden
Malte in de straat
De dood in het harnas
Dood van de kamerheer
Gezichten
Malte voor vitrine
Ziekenzaal
Leegstand 1
Leegstand II
Ontmanteld huis
Onderhoud


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.