Skip to main content

Marnik Neven

daily routine exercise (detail kubus 200, 07-01-2014) #1


Marnik Neven (1977) maakte aanvankelijk voornamelijk tekeningen, ook al beweert hij van zichzelf niet te kunnen tekenen. Eerst maakte hij krassen in negatieven, nadien ging hij ging voor een blanco vel zitten en zag hij hoe de ene lijn de andere voortbracht en tot figuratieve tekeningen leidde. Ook kleefde hij A4-vellen op aanplakzuilen, maakte hij papieren vogelnesten en deelde hij ooit, bij wijze van performance, papieren bloemen uit aan de bezoekers van een tentoonstelling in Ruimte Morguen. Uit deze handelingen zijn echter meer minimale projecten voortgekomen, die nu zijn hoofdwerk uitmaken. Een eerste exemplarisch project bestaat erin een kleine, uit  papier gevouwen kubus elke dag te kopiëren. Onnodig te zeggen dat de vorm van deze kubus langzaam verandert. Deze reeks zal stoppen als hij er niet meer in slaagt een volume te maken. Een tweede project bestaat in het handmatig kopiëren van een cirkeltje dat hij heeft getekend op een A4-blad. Deze reeks zal eindigen als hij erin slaagt een perfecte kopie te maken. Prachtig, minimaal werk, verbonden met een rustige, nauwgezette praktijk.


daily routine exercise (detail kubus 200, 07-01-2014) #1
daily routine exercise (kubus 1 – 148) #1
daily routine exercise (negatieve vormen) #1
daily routine exercise (werkstation) #1
moving (still)
white room
white room book
white space
white space (details van logboek)


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.