Skip to main content

Tiemke Gauderis

along (to)


 | Het werk van Tiemke Gauderis ontstaat uit de bewuste perceptie van de ruimtelijke omgeving rondom haar. Dit is voor haar een blijvende fascinatie, want alles wat we zien wordt beïnvloed door eerdere ervaringen. 

 Ze vermaalt verzamelde stukjes realiteit in een reeks van handelingen en denkstappen. Ze voegt subtiel zaken toe of ze laat dingen weg, ze verknipt, vervormt, verdubbelt of draait alles om. De formaten worden aangepast zodat de vorm en de inhoud beter resoneren. Doorheen haar proces van toegewijde handenarbeid streeft ze naar een intense tijd- en ruimtebeleving van het beeld, waarbij reële en imaginaire ruimtes in elkaar transformeren

. De verschillende lagen houtskool in de tekening roepen een soort van schemerwereld op. Met een subtiel spel tussen herkenning en bevreemding, dagdagelijksheid en abstractie en het balanceren tussen twee- en driedimensionaliteit, probeert ze voor de toeschouwer de ruimtelijkheid te verruimen, zowel in het werk zelf als in de interpretatie ervan.

 Ze nodigt de toeschouwer uit tot beter kijken, als een deelname aan haar ‘work in progress’. 


along (to)
palimpsest
mirror gate
rest
bad I
corner îece V (insitu)
corner piece IV
inner outer
one point of view (insitu)
quadtych
quadtych


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.