Skip to main content

Jan Marmenout

Jan Marmenhout


In zijn zoektocht naar de oude roots van klank en ritme kwam multi-instrumentalist Jan Marmenout in de loop der jaren in contact met een aantal zeer specifieke archaïsche muziekinstrumenten, komende uit verscheidene wereldculturen. In Zuid- en Oost-Europa, Zuid-Amerika en Marokko leerde hij tal van authentieke instrumenten kennen, waarvan sommige reeds bespeeld werden tijdens de prehistorie en waarmee hij de onderliggende textuur van klank en ritmiek tracht creatief af te tasten. Meer en meer profileert hij zich als een uniek improvisator op zijn etnische instrumenten.
Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.