Skip to main content

Jojan Eeckels


Jojan Eeckels leidde het kinderkoor Klip Klap en schreef daarvoor verschillende leuke koorliederen.
Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.