Skip to main content

Geert Logghe


Geert Logghe studeerde van 1980 tot 1990 aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Gent. Naast de vakken harmonie, contrapunt, fuga, kamermuziek en muziekgeschiedenis volgde hij piano bij Claude Coppens, compositie bij Roland Coryn en experimentele en elektronische muziek bij Godfried-Willem Raes en Jan Rispens. Logghe's studie bij Coppens heeft niet enkel een impact gehad op zijn pianistieke kwaliteiten maar ook op de ontwikkeling van zijn muzikale identiteit als componist.

Van 1987 tot 1992 was hij als assistent harmonie en contrapunt (van 1987 tot 1990) en assistent avant-garde-kamermuziek (van 1989 tot 1992) verbonden aan het Conservatorium van Gent. Momenteel is hij leraar piano en begeleidingspraktijk aan de muziekacademie van Gentbrugge.
Naast zijn compositorische en pedagogische activiteiten is Logghe ook actief als gedreven pianist, waarbij hij zich als solist en kamermusicus vooral toelegt op 20ste-eeuwse muziek. Samen met blokfluitiste Tomma Wessel vormde hij tot 2000 het duo Meander, met de twintigste eeuw en muziektheater als muzikaal actieterrein. Naast werk van Mauricio Kagel, hielden zij zich bezig met creaties van (Vlaamse) componisten als Lucien Goethals, Lothar Lämmer, Boudewijn Buckinx, Frank Nuyts, Jan Rispens en Claude Coppens.
Logghe's doorbraak op compositorisch vlak kwam met de opdracht van Antwerpen '93 waarvoor hij het stuk Time before and time after schreef. Het werd gecreeërd door het ensemble Champ d'Action onder leiding van Michael Finnissy en lokte enthousiaste reacties bij het publiek uit. Daarop volgden opdrachten van onder meer Kunstencentrum Vooruit (Togaku en Temple Tunes) en Opera Mobile.

In 1999 werd Logghe benoemd tot "junior fellow" van de KBC-leerstoel Nieuwe Muziek aan de afdeling Musicologie van de K.U.Leuven. De laatste jaren doet Geert Logghe het op compositorisch vlak wat rustiger aan en legt hij zich vooral toe op het lesgeven.

Stijlbespreking en werkenlijst: www.matrix-new-music.be

Bibliografie:

 - M. DELAERE, De dimensies van de tijd: Geert Logghe, in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, uitg. dr. M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p. 160-165
- Y. KNOCKAERT, Voetstappen in onafzienbare sneeuwvlakten (Vlaamse componisten (11): Geert Logghe), in Kunst & Cultuur, 3, 1993, p. 20-21
- Y. KNOCKAERT, Postmodernisme in de nieuwe muziek in Vlaanderen, in Vlaanderen, 258, 1995, p. 360-365
- Y. KNOCKAERT, Handgespannen sonate. De creatie van Temple Tunes van Geert Logghe, in Kunst & Cultuur, 3, 1996
- Y. KNOCKAERT, Geert Logghe - Gedaanteverwisselingen, in Vlaanderen, 272, 1998,
p. 205-209
- J. VANHOLEN, Werkenlijst (met discografie) van Geert Logghe, in Vlaanderen, 272, 1998, p. 209

 
Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.