Skip to main content

Dirk Snellings

Snellings Dirk 2010


Dirk Snellings was naast de medestichter en de artistieke leider ook de bas van het kernkwartet van de Capilla Flamenca. Hij was licentiaat in de Musicologie en hij behaalde zijn eerste prijs zang aan het Conservatorium van Antwerpen.

Zijn repertoire strekt zich uit van de renaissance tot de hedendaagse muziek met de nadruk op de polyfonie en de barok. Juist in dit spanningsveld tussen oud en nieuw vindt hij een grote uitdaging om te zoeken naar het specifieke stemgebruik dat behoort bij iedere stijlperiode, om zo elk genre in de ideale omstandigheden te vertolken. Dit onderzoek naar oude en verloren gewaande zangtechnieken bracht hem dichter bij de wortels van de oude vocale kunst.

Als solist kan hij terugblikken op een drukke uitvoeringspraktijk, dit blijkt uit de vele radio-, tv.-, en cd-opnames in binnen- en buitenland. Zo werkte hij ondermeer met Il Fondamento, La Petite Bande, Le Parlement de Musique, Ex Tempore... Hij doceerde ook zang en geschiedenis van de Oude Muziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.

Dirk Snellings overleed op 15 juli 2014.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.