Skip to main content

Jacobus Clemens Non Papa


Clemens non papa behoort tot de vierde generatie van de polyfonisten.

Jacob Clemens werd rond 1510 geboren in de zuidelijke Nederlanden. Hij is een van de late vertegenwoordigers van de school van Vlaamse polyfonisten die de Europese muziek domineerde tijdens de renaissance.
Hij behoorde tot de vierde generatie van deze school. In tegenstelling tot vele van zijn tijdgenoten stelde Clemens zich behoudsgezind op en behield hij de introverte, beschouwende manier van comperen eigen aan zijn voorgangers.
Vele Vlaamse polyfonisten vertrokken reeds jong naar Italië en bleven er. Het is niet geweten of Clemens ooit in Italië was. Dit is misschien de reden waarom zijn stijl in vergelijking met zijn tijdgenoten niet neigde naar de renaissance.
Zijn naam 'non papa' is enigmatisch maar waarschijnlijk gegroeid uit een grapje. Het is helemaal niet zo dat hij die naam kreeg om zich te onderscheiden van paus Clemens VII. Noch is er reden aan te nemen dat men die bijnaam gaf om hem te onderscheiden van de dichter Jacobus Papa die te Ieper verbleef. Hij was een notoire dronkaard en waarschijnlijk slaat zijn bijnaam hierop.
Clemens verbleef voornamelijk in het Vlaams sprekend deel van het huidige België: Brugge, Antwerpen en Ieper. Hij was vaak te gast in steden die vandaag tot Nederland behoren: Leiden, Dordrecht en s'Hertogenbosch.
Hij stierf rond 1555.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.