Skip to main content

Joris De Laet

Joris De Laet


Joris de Laet werd in 1947 geboren in Antwerpen. Buiten enkele jaren muziekles aan de muziekacademie (viool en cello), genoot hij geen artistieke opleiding. De Laet werkte op een autodidactische wijze en was vooral geïnteresseerd in de denkwijze van de avant-garde. Vooral de mogelijkheden tot geluidsversterking waren voor hem intrigerend, in die mate zelfs dat hij zelf instrumenten bouwde of aanpaste. Om ook het publiek kennis te laten maken met de muziek van de avant-garde, richtte de Laet in 1973 SEM (Studio voor Experimentele Muziek) op. Hiermee organiseerde hij maandelijkse concerten op verschillende locaties (BRT2 studio's, de Singel...), uitgevoerd door vooraanstaande musici uit zijn tijd. Het houden van lezingen, seminaries en de mogelijkheid om muziek te ontlenen op band, stimuleerden verder het contact van het publiek met de experimentele muziek. In 1974 werd het SEMensemble opgericht, met als doel de postproductieve studiotechnieken (een constante in het oeuvre van de Laet) live uit te voeren zodat met elektronische middelen ook realtime communicatie mogelijk werd. In de voorstellingen van dit ensemble werden veel verschillende kunstdisciplines tot eenheid gebracht (theater, poëzie, lichtexperimenten...) door onder andere Karel Goeyvaerts en André Stordeur. Voor de uitvoeringen met traditionele instrumenten werd beroep gedaan op ondermeer Luc Brewaeys en Serge Verstockt. Tijdens zijn stage aan het IPEM (Instituut voor Psycho-akoestiek ) in Gent van 1972-1975 kwam de Laet in contact met Karel Goeyvaerts, wat resulteerde in een aantal concerten (onder andere Partiduur 12345) en werken (Tot Barstens Toe, Maskerade) waaraan beide componisten meewerkten. In het IPEM ontmoette hij ook Lucien Goethals en Herman Sabbe.
Joris de Laet onderrichtte tot 2012 compositieleer van elektro-akoestische muziek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Hij is tevens mede-oprichter en vice-voorzitter van de Belgische Federatie van Electro-akoestische muziek (BeFEM / FéBeMe). In 1997 ontving de Laet de SABAM-prijs voor electro-akoestische muziek en in 2000 werd hij lid van het SABAM-commitée voor de evaluatie van electro-akoestische composities.

Selectieve bibliografie
- J. DE LAET, One is a crowd, a particular Spectre of Collective Frequences, in Documenta Belgicae II, 1985, p. 82-109
- M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Nieuwe muziek in Vlaanderen, Brugge, 1998

Werklijst en werkbespreking: www.matrix-new-music.beKunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.