Skip to main content

Flor Alpaerts

Flor Alpaerts (150x150)


Vlaams romantisch componist, internationaal bekend dirigent, directeur KVCAntwerpen

Flor Alpaerts werd in 1885 leerling aan de Vlaamse Muziekschool te Antwerpen, die kort daarop in 1898 het Koninklijk Vlaams Conservatorium zou worden. Hij studeerde er viool bij J.Colijns, compositie bij Jan Blockx en contrapunt en fuga bij Tilborghs. Hij legde zijn eindexamen af in 1901, het jaar dat de directeur van het conservatorium, Peter Benoit, stierf.
Tijdens de jaren negentig was hij als violist werkzaam in verschillende Antwerpse orkesten. Hij was echter al vlug eveneens als dirigent werkzaam.
In januari 1903 werd hij benoemd tot leraar notenleer aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium en hij wijdde zich vanaf dan uitsluitend aan de compositie en aan het leraarschap. Als dirigent studeerde hij verder onder de leiding van Eduard Keurvels.
De twee inspiratiebronnen waaruit heel zijn verdere compositorisch oeuvre zou voortvloeien waren toen reeds duidelijk: de literatuur en de natuur.
In 1906 kreeg hij de directie van de muziekuitvoeringen van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg aangeboden, ter vervanging van Eduard Keurvels. Van dan af componeerde hij heel wat toneelmuziek.
In 1912 werd hij leraar aan de Stedelijke Normaalschoool van Antwerpen en tijdens de oorlogsjaren van WOI legde hij zich toe op zijn taak als muziekpedagoog. Hij schreef toen het eerste volledige Nederlandstalige theoretisch werk ‘Muziekleven en zingen’.
Pas na WOI brak het schitterenstee gedeelte van zijn loopbaan aan: in 1919 werd hij benoemd tot dirigent van de Antwerpse Dierentuinconcerten en in 1920 tot kunstleider van het Peter Benoitfonds. Door deze beide benoemingen kreeg hij de leiding over een volledig full-time orkest, en tevens kans op grootscheepse uitvoeringen van Benoitwerken, met medewerking van de door hem gestichte koorvereniging Arti Vocali. Hij maakte de dierentuinconcerten befaamd en het orkest werd één van de beste van België. Hij werd als dirigent uitgenodigd door buitenlandse orkesten en trad op te Marseille, Cannes, Den Haag, utrecht, Rotterdam, Praag en Warschau.
Alpaerts had heel veel aandacht voor Vlaamse muziek en creëerde heel wat Vlaams werk. In 1927 stichtte hij te Antwerpen de ‘Jeugdconcerten’ waardige voorlopers van de latere ‘jeunesses Musicales’.
Alpaerts werd in 1933 benoemd tot directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium, waar hij een nieuwe wind door liet waaien.
Hij overleed onverwachts in 1954.

(A.Corbet in Algemene Muziek Encyclopedie)

voor degelijke biografische info en partituren:

http://www.svm.be/content/alpaerts-florKunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.