Skip to main content

Thomas Fabri


Vlaams-Franse school, werkzaam tss 1400 en 1412

Fabri werd op 23 juni 1412 aangenomen als koormeester aan de kerk van Sint-Donaas te Brugge. Hij was leerling geweest van de Parijse componist Johannes tapissier maar moet reeds voor hij koormeester werd in Brugge aanwezig geweest zijn. Hij beheerste blijkbaar het Vlaams want er zijn Nerderlandstalige liederen van hem bekend. Het is tot nu niet duidelijk vanwaar hij juist afkomstig was.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.