Skip to main content

Sarah Vanhee

©Pablo Castilla


Het werk van SarahVanhee bevindt zich op  het grensvlak van performance, beeldende kunst en literatuur. Vanhee creëert fluïde, tijdelijke maar welomschreven ruimtes waarin ze bestaande paradigma's analyseert en confronteert met een absurd, utopisch of poëtisch idee dat ze consequent uitvoert. Binnen deze frictie ontstaan alternatieve perspectieven, scenario's en relaties  tot bekende systemen van betekenisvorming en maatschappelijk functioneren. Als 'friendly stranger' en voortdurende transformerend, dringt Vanhee een bepaalde wereld  binnen en nodigt uit tot een dialoog op onbekend terrein. Recente projecten zijn o.a.:
 - The Great Public Sale of Unrealized but Brilliant Ideas : live veiling van ongerealiseerde ideeën van kunstenaars;
- Untranslatables, a guide to translingual dialogue : publicatie over het onvertaalbare en collectie van onvertaalbare woorden;
 - The C-Project : op de grens van fictie en realiteit en in de ontmoeting met de ander ontstaat de artist novel The Miraculous Life of Claire C ;
 - Turning Turning (a choreography of thoughts): research, praktijk en  performance over taal als beweging en de precaire staat van het 'nu' en het 'zelf' ;
- Untitled : een serie individuele bezoeken aan privé-woningen waar mensen reflecteren over de kunst bij hen thuis. Over de verhouding object, theorie en toeschouwer, over kunst en leven.

 


©Pablo Castilla
©Pablo Castilla
©Pablo Castilla


Makers

We proberen de duizenden makers en organisaties die in de voorbije jaren aan podiumproducties meewerkten op te sommen.

Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.