Skip to main content

Benjamin Verdonck

Around The World Around The World


Benjamin Verdonck studeert in 1992 af aan de toneelafdeling van het Antwerpse Conservatorium. Hij werkt als acteur bij De Tijd , het Zuidelijk Toneel , ToneelgroepHollandia en HET­PALEIS. Later werkt hij mee aan voorstellingen van Dood Paard, De Roovers, Walpurgis, Dito'Dito en Lampe. Daarnaast werkt Verdonck ook aan eigen projecten, die hun wortels hebben in een kraakbeweging die in de eerste helft van de jaren negentig in Antwerpen ontstond. Hij maakt 'muziektoneel' met muziekmakerij Think of One en Valentine Kempynck.
Samen met diezelfde Valentine Kempynck heeft Verdonck de POPsingers' breasts were not real vzw opgericht. Van hieruit voeren zij een onderzoek naar bestaansredenen van kunst binnen onze samenleving. Een onderzoek naar de kracht en functies van theatraliteit in de openbare ruimte omvat 'acties' als Bara/ke 2000, een theatervoorstelling die op het Brusselse Baraplein en op het Sint-Jansplein in Antwerpen speelt. Op beide locaties leeft Verdonck twee weken lang in een hut op een zeven meter hoge paal, van waaruit hij voortdurend gesprekken aanknoopt met voorbijgangers.

In mei 2004 verblijft hij opnieuw een week in de lucht, ditmaal in een vogelnest op tweeëndertig meter hoogte tegen het administratief centrum van de stad Brussel. Deze actie krijgt de titel hirondelle/dooi vogeltje/the great swallow en vertelt het dra­matische verhaal van een man "die komt, ziet en in een poging zijn toeschouwers te omhelzen, valt". Een onderzoek naar het politieke draagvlak van theater resulteert in Shopping = Fun (een aantal kleinschalige acties op de Antwerpse Meir i.s.m. Dennis Tyfus, waarbij Verdonck een voorstel formuleert omtrent zijn ongemak ten opzichte van geconditioneerd koopgedrag) en I like America and America likes me (2003, naar een gelijknamige actie van Joseph Beuys), waarin hij een alternatief formuleert tegenover het gepolariseerde debat over de nakende interventie in Irak.
Zijn beeldend werk, waaronder maquettes voor de Toneelhuisproductie BOOT, maakt begin 2007 deel uit van de tentoonstelling The Projection Project in het MUHKA.

 


Around The World Around The World
This is me throwing a glass of milk in my stereo
Leben wie man es mag


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.