Warre Mulder

  • kunstenaar
1984
Borgerhout
België
'De beelden die Warre Mulder maakt, zijn, hoewel vreemd toch herkenbaar, hoewel fragiel toch stoer, hoewel speels of organisch opgevat, toch doordacht en nauwkeurig… In Mulders drie-dimensionaal werk herontdek je de schets, in zijn tekeningen voel je de potentie en ruimtelijkheid van zijn concepten. In zijn kunst geeft Warre Mulder de creatieve spanning weer tussen idee en realiteit; de fysieke en concretiserende vorm enerzijds en anderzijds het abstract beleven van een immateriële werkelijkheid. De wijze waarop het fysieke doorleven het abstract denken beïnvloedt en vice versa brengt hem tot ruimtelijk ervaren denkvormen. Zijn objecten en tekeningen tonen de verbindingen die het waarnemen is. Resultaat is groei, het creëren van openingen en mogelijkheden. De constructies vormen nieuwe referentiepunten voor de mens  in verhouding tot tijd en ruimte. Het zijn vormen van mogelijke veranderingen, van beweeglijkheid die het resultaat zijn van een open waarnemende geest. Het vinden van juiste verbindingen vormt de aanleiding om in- en uitwendig bij elkaar te brengen, om het ene en het andere organisch en als vanzelf zo zijnde bij elkaar te brengen. Wat vreemd is wordt herkenbaar, wat gekend was wordt anders... ' 
 Fragment uit een tekst van Lief Brijs

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.