Skip to main content

Contact

Contacteer ons

De Kunstendatabank omvat muziek, podiumkunst, audiovisuele en beeldende kunst door professionele actoren uit die disciplines op te sommen, en hun activiteiten te beschrijven. De Kunstendatabank kent een lange historiek, en is zich zo al meer dan 30 jaar aan het ontwikkelen. Heb je vragen over de databank? Wil je graag als professionele maker vindbaar worden in deze databank? Of heb je zin om bij te dragen aan de databank om ze vollediger te maken? We horen heel graag van je!

Algemene informatie

Contacteer Tom voor algemene informatie.

Wil je een aanpassing of toevoeging voorstellen?

  • Beeldende Kunsten: contacteer Martine
  • Podiumkunsten: contacteer Christel
  • Muziek: contacteer Glen

Info

Deze databank is opgezet en wordt aangevuld door Kunstenpunt. Als deel van onze decretale opdracht proberen we het kunstenlandschap in Vlaanderen in kaart te brengen.

Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.