Skip to main content

Ria Verhaeghe

Australian prayer


Ria Verhaeghe verzamelt, ordent, bewerkt en boekhoudt krantenfoto's. Dit archief - provisoria - vormt de basis van haar beeldend werk.
 In haar verzameling krantenfoto's en schetsboeken is de grote constante steeds de aandacht voor het kleine, voor details, voor dat wat zich op de achtergrond bevindt. Ria Verhaeghe richt haar blik naar de periferie en maakt die tot centrum van haar werk. Deze 'beeldresidu's' behandelt ze met de grootste zorgvuldigheid en respect, als iconen, in de dubbele betekenis van het woord. Want juist dat kleine is veelzeggend, doet veel grotere uitspraken over een maatschappij dan we vermoeden. Het stugge, dwarse, van haar werk vraagt er om verder onderzocht te worden. Al kijkende houdt ze ons een spiegel voor.
(Edith Doove)


Australian prayer
Golden threats
Living with cuddles
Yarn for Icarus
detail
detail
foto: Almagul Menlibayeva
Alma matrix
Connect
ZT fabric drawing
detail
Connect 2
Glende 2009  XII  47
Glende 2009 IV 12
Collage Plakboek Move 10
Collage Glende nr. 23
Collage Plakboek Move 8
Collage Glende nr. 8
Collage Plakboek Tekening Move 3
Grafiek Vertical
Golem
Knuffel Roeselare
Printscreen Provisoria Digitale Beeldbank
Printscreen Provisoria Grafiek Move-Simulacre
Archief Provisoria

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.