Skip to main content

Anton Cotteleer

A big decorative piece


Anton Cotteleer is hoofdzakelijk gekend voor het samengaan van gemodelleerde mens- en dierfragmenten en gedeconstrueerde huiselijke objecten. Hij is geïnteresseerd in de relatie van mens en dier tot de huiselijke biotoop die binnen de Westerse wereld als authentiek en persoonlijk wordt gezien, maar doch veelal inwisselbaar is en gedirigeerd tot stand komt. Dubbelzinnigheden en dualiteiten houden het werk in een grijze zone. Erotiek, onschuld, mystiek en banaliteit eisen elk hun aanwezigheid op maar worden steeds door elkaar ontkracht. Visuele- en inhoudelijke contradicties zetten de toon. Hierdoor zijn de werken zelden expliciet en blijven ze gedeeltelijk ongrijpbaar. De werken bevatten naast herinneringen uit het collectieve geheugen ook autobiografische sporen. Herinneringen, al dan niet gevoed door persoonlijk fotomateriaal, worden gebruikt. Dit wordt echter niet consequent toegepast waardoor de kunstenaar en de toeschouwer in een oncomfortabele positie gebracht worden. Vragen rond de authenticiteit van de herinnering, waarheid en illusie dringen zich op. 


A big decorative piece
A blurred action
After eight
Aftermath
Don't play with the poodle
Eventually
Exhibition view
Exhibition view Out-of-Focus
On top of a modern one
Penny
Solo booth, Art Brussels
Tafelbladgebeuren
The Rosewood Resident, A Large Touch, Put your green head on my shoulder
Audrey's Cat
The Magpie Room
Terraria
Luxury Prosthesis
Luna
Louis XIV and ...
Living
Jacky's
Solotentoonstelling KORAALBERG
Circumstances
Brassass
Zonder titel
Don't play with the poodle
Waiting for the chestnut-seller
Prefab
Heritage


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.