Skip to main content

Johannes Ockeghem


Ockeghem kan beschouwd worden als één van de belangrijkste polyfonisten van de vijftiende eeuw.

Johannes Ockeghem, omgeving van Saint-Ghilain (?) c. 1425 - Tours (?) 6.02.1497.  Veel details over Johannes Ockeghems leven zijn niet geweten. Over zijn geboorteplaats en geboortedatum is nog altijd discussie. Waarschijnlijk is hij afkomstig van het zuidelijk deel van de zuidelijke Nederlanden.

Na een korte periode als zanger aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Antwerpen (1443-1444), kwam hij in dienst van Karel, hertog van Bourbon, in Moulins.

In 1451 werd hij dienaar aan het Franse hof onder koning Charles VII. Hij diende deze vorst, diens zoon en diens kleinzoon tot aan zijn dood vierenzestig jaar later. Er is weinig over hem geweten maar hij maakte duidelijk carrière aan het Franse hof. In 1459 werd hij door Charles VII tot Schatbewaarder van de Sint-Martin Abdij te Tours benoemd waar de koning zelf, in titel, abt was. Deze benoeming bracht met zich dat Ockeghem een grote verantwoordelijkheid droeg. De abdij was de grootste abdij van Frankijk en bracht dus administratief en financieel heel wat werk met zich. Hij werd voor dit werk ook rijkelijk betaald.

Ockeghem was aan het hof blijkbaar werkzaam als politicus, als musicus en als diplomaat. Dit bewijzen zijn reizen naar Spanje en Vlaanderen. Zijn musicale oeuvre is klein maar van hoge kwaliteit.


Discography (selection)

ComposerFlanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.