Skip to main content

Petrus Phalesius

001655 - Petrus Phalesius


Het Phalesiusproject kwam tot stand naar aanleiding van het feestjaar '550 jaar stadhuis Leuven'. Idee en concept werden uitgewerkt door de werkgroep muziek m.n. Annick Dumalin, Prof. Ignace Bossuyt, Gilbert Huybens en Bart Demuyt. Het is een productie van Musica-Peer.
Uit musicologisch onderzoek is gebleken dat deze muziekuitgave verzorgd door Phalesius een bloemlezing biedt van de populairste Europese dansen uit het midden van de 16de eeuw, en dat Phalesius rijkelijk uit bestaande bronnen heeft geput. (Gilbert Huybens)
Track-info

41 dansen uit de 16de eeuw, te vinden in het 'Premier livre de danseries', uit 1571, uitgegeven te Leuven door Petrus Phalesius.


Peter Van Heyghen (blokfluit, kromhoorn), Patrick Denecker (blokfluit, kromhoorn, bombarde), Bernard Stilz (curtal, kromhoorn, bolfluit), Mirella Ruigrok (Bombarde, curtal, blokfluit, kromhoorn), Wim Dongois (cornet), Wim Becu (trombone), Monika Pustilnik (luit), Christine Verhelst (klavecimbel), Frank Agsteribbe (klavecimbel), Ensemble BraccioReleases

Who released music on CD or Vinyl? Get an overview at Flanders Arts Institute.

Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.