Skip to main content

Maria Blondeel

B(L’esprit)WDRK de l'escalier / BLW(iDee)RK dat te laat komt / Staircase BL(Wit)DRK  © Steven Decroos


Maria Blondeel is intermedia kunstenaar. Haar huidige projecten (cfr. BLWDRKland 2020) zijn de uitkomst van een poëtische, experimentele benadering van kunst en technologie. Haar Blauwdrukken zweven tussen het statuut van relict van performance en autonoom kunstwerk. Ze hebben een dubbele inhoudelijke ondertoon — enerzijds de esthetica van het toeval en anderzijds het schilderkunstig onderzoek van het stilleven. Haar werk was te zien in galeries, musea en festivals in Europa, de V.S. en Japan. In 1985 nam ze deel aan een groepstentoonstelling in de Vereniging v.h. Museum van Hedendaagse Kunst in Gent. Enkele jaren later, in 1993, had ze een solotentoonstelling bij Netwerk in Aalst. Haar werk was te zien in “Accent”, een reportage in het programma “Affiche” van de BRTN door Regine Clauwaert. Ze realiseerde in 1999 in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester, ‘Wachtsoniek’, een permanente installatie — te beluisteren via telefoon — in het gebouw van het VAC in Hasselt.


B(L’esprit)WDRK de l'escalier / BLW(iDee)RK dat te laat komt / Staircase BL(Wit)DRK
4. MB_06
Blauwdruk


Makers

We try to list as many artists and organisations that collaborated on stage performances in Flanders.

Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.