Skip to main content

Woning Van Wassenhove


In het najaar van 2015 startte het museum Dhondt-Dhaenens met een residentieprogramma in de Woning Van Wassenhove. Sinds 2018 biedt ook The Wunderkammer Residence, gelegen langs de Leie vlakbij het museum, ruimte voor residenten. De beide residenties beogen een reflectieve activiteit in het kader van een onderzoeks- of ontwikkelingsgericht project.
 
De residentie streeft naar dialoog en uitwisseling tussen de resident en het museum, haar staf en haar entourage. Centraal staan inzichten, gedachten, ontmoetingen, onderzoeken of kleinschalige creaties die onze dagelijkse museale werking intensifiëren en uitdagen – en omgekeerd, een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen voor de resident.

Het aantal residenten per jaar is gering gezien de vermelde focus op dialoog en traagheid. De residenten worden jaarlijks intern ingevuld door de curatoriële staf van het museum Dhondt-Dhaenens.



Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.