Skip to main content

FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder verzamelen we enkele van de meest gestelde vragen. Het antwoord dat je zoekt toch niet gevonden? Contacteer ons.

Beeldende kunsten

Hoe krijg ik mijn profiel als kunstenaar / curator / … op deze site?

Om in onze databank te worden opgenomen, moet je jezelf beschouwen als professionele kunstenaar. Als dat zo is, mail dan Martine met een overzicht van je tentoonstellingen in een professionele kunstenorganisatie met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen.

Hoe kan ik de tentoonstellingen op mijn profiel aanvullen?

Stuur een mailtje naar Martine.

Hoe wordt het tekst- en beeldmateriaal geselecteerd?

Het tekst- en beeldmateriaal op deze pagina’s werd, op enkele uitzonderingen na, aangeleverd door kunstenaars of hun entourage. Soms is het in beperkte mate redactioneel en vormelijk bewerkt door Kunstenpunt. Kunstenaars kunnen tekst- en beeldmateriaal laten aanpassen op eenvoudig verzoek via de “meld een fout” onderaan elke pagina.

De databank wil een overzichtelijk beeld geven van kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Daarom vragen we dat aangeleverde biografie en foto’s geen momentopname capteren, maar een duurzaam, globaal beeld schetsen van de identiteit en het oeuvre van de kunstenaar. Als dat niet het geval is, kunnen we vragen om de tekst te (laten) herschrijven.

We gaan er van uit dat Kunstenpunt de teksten en het beeldmateriaal mag gebruiken voor onze communicatie.

Kan mijn tentoonstelling in jullie agenda geplaatst worden?

Onze databank biedt geen agenda van lopende of komende tentoonstellingen. De expo’s die worden getoond op de Beeldende Kunsten-pagina zijn tentoonstellingen die recent zijn bewerkt of aan de databank zijn toegevoegd.

Op de pagina expo worden tentoonstellingen getoond die momenteel lopen of binnenkort van start gaan, maar ook dit overzicht is niet als agenda bedoeld. We nemen deze expo’s in onze databank op om de activiteiten van geselecteerde kunstenaars in kaart te brengen, met het oog op onderzoek en een summiere representatie.

Voor agendatoepassingen kan je het best terecht bij de tentoonstellingenkalender van Uit in Vlaanderen.

Podiumkunsten

Wanneer wordt mijn productie opgenomen?

Sinds 1993 verzamelt Kunstenpunt (toen nog Vlaams Theater instituut) gedetailleerde informatie over podiumproducties die gemaakt worden in de context van een Vlaamse subsidie. De reden daarvoor was dat het toekennen van de subsidie gebeurt na een kwaliteitsinschatting door een commissie van peers. We zijn ons bewust van de groeiende kloof tussen de gesubsidieerde podiumkunsten en het brede professionele podiumkunstenveld. Daarom rekenen we op de integere zelfinschatting van podiumkunstenaars: wie vindt dat hun podiumproductie in een professionele context thuishoort verdient een plek in de databank.

Kan mijn productie in jullie agenda geplaatst worden?

Onze databank biedt geen agenda van producties. De producties die worden getoond op de Podiumkunstenpagina zijn podiumproducties die recent zijn bewerkt of aan de databank zijn toegevoegd.

Op de pagina podiumproducties worden premières en internationale speelreeksen van podiumproducties getoond die momenteel lopen of binnenkort van start gaan, maar ook dit overzicht is niet als agenda bedoeld. We nemen deze producties in onze databank op om de activiteiten van de professionele podiumproducties in kaart te brengen, met het oog op onderzoek en een summiere representatie.

Voor agendatoepassingen kan je het best terecht bij de theatervoorstellingenkalender van Uit in Vlaanderen.

Muziek

Wanneer worden de muziekgegevens opgenomen?

We publiceren informatie over muziekuitgaven en daarbij nemen we zoveel mogelijk gegevens over die gepubliceerd worden op de hoes of in het boekje van het album. Titel en artiest, maar graag ook wie welke rollen (instrumenten, productie, …) opnam.

Wat doen jullie met digitale releases?

Het verzamelen van digitale releases is een grote uitdaging, omwille van het grote volume en de grote diversiteit aan formats (single, album, playlist, video, …) en platformen (spotify, deezer, iTunes, youtube, soundcloud, mixcloud, idagio, …). We willen wel een spoor kunnen leggen van digitale releases, maar kijken daarbij naar “inzendingen” en kunnen ze niet allemaal zelf verzamelen. Dat geldt grotendeels ook voor fysiek gedistribueerde uitgaven.


Info

Deze databank is opgezet en wordt aangevuld door Kunstenpunt. Als deel van onze decretale opdracht proberen we het kunstenlandschap in Vlaanderen in kaart te brengen.

Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.