Skip to main content

FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder verzamelen we enkele van de meest gestelde vragen. Het antwoord dat je zoekt toch niet gevonden? Contacteer ons.

Beeldende kunsten

Hoe krijg ik mijn profiel als kunstenaar / curator / … op deze site?

Om in onze databank te worden opgenomen, moet je vooralsnog voldoen aan enkele selectiecriteria. Denk je aan die criteria te voldoen? Mail Martine: vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die je ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van je tentoonstellingen in een professionele kunstenorganisatie met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen.

We zijn ons bewust van de mogelijke exclusie die deze criteria met zich mee brengen. We gaan hierover graag in gesprek, en nodigen iedereen daarom uit contact met ons op te nemen.

Hoe kan ik de tentoonstellingen op mijn profiel aanvullen?

Stuur een mailtje naar Martine.

Hoe wordt het tekst- en beeldmateriaal geselecteerd?

Het tekst- en beeldmateriaal op deze pagina’s werd, op enkele uitzonderingen na, aangeleverd door kunstenaars of hun entourage. Soms is het in beperkte mate redactioneel en vormelijk bewerkt door Kunstenpunt. Kunstenaars kunnen tekst- en beeldmateriaal laten aanpassen op eenvoudig verzoek via de “meld een fout” onderaan elke pagina.

De databank wil een overzichtelijk beeld geven van kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Daarom vragen we dat aangeleverde biografie en foto’s geen momentopname capteren, maar een duurzaam, globaal beeld schetsen van de identiteit en het oeuvre van de kunstenaar. Als dat niet het geval is, kunnen we vragen om de tekst te (laten) herschrijven.

Kan mijn tentoonstelling in jullie agenda geplaatst worden?

Onze databank biedt geen agenda van lopende of komende tentoonstellingen. De expo’s die worden getoond op de Beeldende Kunsten-pagina zijn tentoonstellingen die recent zijn bewerkt of aan de databank zijn toegevoegd.

Op de pagina expo worden tentoonstellingen getoond die momenteel lopen of binnenkort van start gaan, maar ook dit overzicht is niet als agenda bedoeld. We nemen deze expo’s in onze databank op om de activiteiten van geselecteerde kunstenaars in kaart te brengen, met het oog op onderzoek en een summiere representatie.

Voor agendatoepassingen kan je het best terecht bij de tentoonstellingenkalender van Uit in Vlaanderen.

Wat betekent “meer info op data.kunsten.be”?

De website die je hier ziet wordt gevoed vanuit een catalogus die meer informatie bevat dan wat hier wordt weergegeven: detailinformatie, publicaties die we bij Kunstenpunt ter beschikking hebben, activiteiten in andere kunstendisciplines, etc. We hebben ervoor gekozen om op deze website een visueel aantrekkelijke weergave te presenteren en in de achterliggende catalogus droge metadata te bewaren die minder visueel aantrekkelijk is.

Podiumkunsten

Wanneer wordt mijn productie opgenomen?

Sinds 1993 verzamelt Kunstenpunt (toen nog Vlaams Theater instituut) gedetailleerde informatie over podiumproducties die gemaakt worden in de context van een Vlaamse subsidie. De reden hiervoor is dat het toekennen van de subsidie gebeurt na een kwaliteitsinschatting door een commissie van peers. Het subsidiesysteem staat echter al verschillende jaren onder druk en evolueert (bv. tax shelter). Omdat de verzamelde gegevens ook gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden kunnen we de selectiecriteria niet zomaar wijzigen. We zijn ons echter bewust van de groeiende kloof tussen het gesubsidieerde theater en het andere professionele theater. Kunstenpunt zoekt naar manieren om een betere dataverzameling op poten te zetten, die enerzijds de onderzoeksdoelstellingen van de gegevensverzameling niet op het spel zet, en anderzijds toch ook erkenning biedt aan een veranderend veld. Neem contact op met ons om in focusgroepen hierover met ons in gesprek te gaan.

Kan mijn productie in jullie agenda geplaatst worden?

Onze databank biedt geen agenda van producties. De producties die worden getoond op de Podiumkunstenpagina zijn podiumproducties die recent zijn bewerkt of aan de databank zijn toegevoegd.

Op de pagina podiumproducties worden premières en internationale speelreeksen van podiumproducties getoond die momenteel lopen of binnenkort van start gaan, maar ook dit overzicht is niet als agenda bedoeld. We nemen deze producties in onze databank op om de activiteiten van het gesubsidieerde theater in kaart te brengen, met het oog op onderzoek en een summiere representatie.

Voor agendatoepassingen kan je het best terecht bij de theatervoorstellingenkalender van Uit in Vlaanderen.

Wat betekent “meer info op data.kunsten”?

De website die je hier ziet wordt gevoed vanuit een catalogus die meer informatie bevat dan wat hier wordt weergegeven: detailinformatie, publicaties die we bij Kunstenpunt ter beschikking hebben, activiteiten in andere kunstendisciplines, etc. We hebben ervoor gekozen om op deze website een visueel aantrekkelijke weergave te presenteren en in de achterliggende catalogus droge metadata te bewaren die minder visueel aantrekkelijk is.

Muziek

Wanneer worden de muziekgegevens opgenomen?

We publiceren informatie over muziekuitgaven zodra die verschenen zijn op een geperste drager (CD of Vinyl). Daarbij nemen we de gegevens over die gepubliceerd worden op de hoes of in het boekje van het album.

Wat doen jullie met digitale releases?

Het verzamelen van digitale releases is een grote uitdaging, omwille van het grote volume en de grote diversiteit aan formats (single, album, playlist, video, …) en platformen (spotify, deezer, iTunes, youtube, soundcloud, mixcloud, idagio, …). We hebben experimentele verzamelalgoritmes die gebaseerd zijn op de artiestenlijst in Musicbrainz en de APIs van de voornoemde platformen. Zodra deze experimenten matuurder worden kunnen ze onze dataverzameling voeden.


Info

Deze databank is opgezet en wordt aangevuld door Kunstenpunt. Als deel van onze decretale opdracht proberen we het kunstenlandschap in Vlaanderen in kaart te brengen.

Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.