Veelgestelde vragen

Hieronder verzamelen we enkele van de meest gestelde vragen. Het antwoord dat je zoekt toch niet gevonden? Contacteer ons.

Beeldende kunsten

Hoe krijg ik mijn profiel als kunstenaar / curator / … op deze site?

Om in onze databank te worden opgenomen, moet je voldoen aan enkele selectiecriteria. Denk je aan die criteria te voldoen? Mail Martine: vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die je ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van je tentoonstellingen in een professionele kunstenorganisatie met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen.

Hoe kan ik de tentoonstellingen op mijn profiel aanvullen?

Stuur een mailtje naar Martine.

Hoe wordt het tekst- en beeldmateriaal geselecteerd?

Het tekst- en beeldmateriaal op deze pagina’s werd, op enkele uitzonderingen na, aangeleverd door kunstenaars of hun entourage. Soms is het in beperkte mate redactioneel en vormelijk bewerkt door Kunstenpunt. Kunstenaars kunnen tekst- en beeldmateriaal laten aanpassen op eenvoudig verzoek: mail naar databank@kunsten.be.

De databank wil een overzichtelijk beeld geven van kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Daarom vragen we dat aangeleverde biografie en foto’s geen momentopname capteren, maar een duurzaam, globaal beeld schetsen van de identiteit en het oeuvre van de kunstenaar. Als dat niet het geval is, kunnen we vragen om de tekst te (laten) herschrijven.

Kan mijn tentoonstelling in jullie agenda geplaatst worden?

Onze databank biedt geen agenda van lopende of komende tentoonstellingen. De expo’s die worden getoond op de Beeldende Kunsten-pagina zijn tentoonstellingen die recent zijn bewerkt of aan de databank zijn toegevoegd.

Op de pagina expo worden tentoonstellingen getoond die momenteel lopen of binnenkort van start gaan, maar ook dit overzicht is niet als agenda bedoeld. We nemen deze expo’s in onze databank op om de activiteiten van geselecteerde kunstenaars in kaart te brengen, met het oog op onderzoek en een summiere representatie.

Voor agendatoepassingen kan je het best terecht bij de tentoonstellingenkalender van Uit in Vlaanderen.

Wat betekent “meer info op data.kunsten”?

De website die je hier ziet wordt gevoed vanuit een catalogus die meer informatie bevat dan wat hier wordt weergegeven: detailinformatie, publicaties die we bij Kunstenpunt ter beschikking hebben, activiteiten in andere kunstendisciplines, etc. We hebben ervoor gekozen om op deze website een visueel aantrekkelijke weergave te presenteren en in de achterliggende catalogus droge metadata te bewaren die minder visueel aantrekkelijk is.

Podiumkunsten

Wanneer worden de podiumgegevens opgenomen?

We zijn volop bezig met het optimaliseren van de enorm grote stroom aan data die Kunstenpunt ter beschikking heeft. Dat proces vlot laten verlopen, is een grote uitdaging. In 2019 staat het verwerken van onze gegevens over de Podiumkunsten op de agenda.

Muziek

Wanneer worden de muziekgegevens opgenomen?

Op de databank voor Muziek is het nog even wachten. We willen daarvoor samenwerken met het nieuwe steunpunt voor niet-klassieke muziek (het huidige Poppunt). Ondertussen kan je alvast hier en hier terecht.