Skip to main content

Kristof Van Heeschvelde

Zoete broodjes axel-ververij


Kristof Van Heeschvelde (°1979)

Het werk van Kristof focust zich op de gedragingen van de homo sapiens,zoals Yuval Noah Harari het in zijn boek beschrijft, en de wereld die hij voor zichzelf geschapen heeft. 

Via een collagetechniek plaatst Kristof verschillende elementen samen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben en die geen relatie met elkaar kunnen of willen aangaan.

Tegelijkertijd vormen deze samengestelde werkelijkheden net een messcherpe observatie van het menselijke zijn en handelen. Die kritische blik countert Kristof door in zijn werk humor en een naïef kleuren pallet te laten binnensluipen.Kristof werkt op grote canvassen die hij vrij in de ruimte ophangt, vaak niet opgespannen. 

Op die manier komt het schilderij los van zijn medium en worden de dimensies doorgetrokken buiten het kader van het canvas.Het schilderij houdt niet op aan de rand van het doek maar loopt door en vormt een compositie met alle andere doeken en lijnen in de ruimte.

Zo wordt het schilderij een installatief werk waarin de toeschouwer word uitgenodigd om rond te dwalen en de vele lagen in het werk van Van Heeschvelde te ontdekken .Die lagen worden opgebouwd rond een dominante compositie die de blikvan de toeschouwer doelbewust stuurt langs een veelheid aan details,verflagen, taal en kunsthistorische referenties naar de oude meesters. 

Het geheel is niet de som van de doeken, maar van de doeken in een compositie met dte ruimte.


Zoete broodjes axel-ververij
BERSERK Influencers in the Wild
I Make A Walk Everyday BERSERK Kristof VanHeeschvelde JonasVerhulst
BERSERK Master at Work
BERSERK The Abduction of The Last Supper
BERSERK Wanuweer
Doe Normaal KristofVH_Jonas Verhulst
Nooit Meer, Of Morgen
KVH Jonas Verhulst Los Caprichos
KVH Malegazer


Flanders Arts Institute

Expertise centre for performing arts, music and visual arts.