Kristof Van Heeschvelde

  • kunstenaar
1979
Gent
België

Kristof Van Heeschvelde: tegen het vergeten in.

Herinneren is reconstrueren. Net zoals onze herinneringen, verborgen in ons geheugen, blijven veranderen zo bewerkt ook Van Heeschvelde het oorspronkelijke beeld. Basismateriaal voor zijn tekeningen en schilderijen vormen zowel recente als oude, op rommelmarkten gevonden, foto's. Het herkenbare als een soort universeel beeld is van belang. En vormt een voortdurend evoluerende reeks. Daarin werkt Van Heeschvelde telkens in kleinere reeksen rond een bepaald thema. In The Family onderzocht hij de relatie binnen een kleine gemeenschap. Young Boys was dan weer gebaseerd op portretten van jonge gedetineerden. Telkens zijn het reconstructies die hij herkadert en overschildert tot een nieuwe realiteit.
Ons alledaagse zien is gebaseerd op een her-kennen uit eerdere ervaringen. Dit gebeurt zonder dat we ons daar bewust van zijn. Door het vervagen en overschilderen creëert Van Heeschvelde een vervreemding die de blik desoriënteert. Het onmiddellijke, algemene beeld verdwijnt, wordt onherkenbaar. Het oog blijft haperen langs het oppervlak. Het kijken vertraagt. De kunstenaar daagt de toeschouwer uit vragen te stellen bij wat hij ziet. Er zit denken in het kijken.
Onder het oppervlak van Due to ordinary forgetfulness zindert de vergetelheid. De kunstenaar stelt zich dan ook de vraag: wat als we ons niets meer herinneren? Wat als elke gedachte verdwijnt? In de verschillende lagen komen heden en verleden, denken en zien samen. Van Heeschvelde schildert tegen het vergeten in.
(© Eva Steynen, mei 2010)

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.