Skip to main content

Frederik Van Laere


Stafmedewerker Cultuurcentrum Gildhof Tielt
Curator: Cuesta, actuele kunst in Tielt/ Intramuros CC Gildhof TieltKunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.