Skip to main content

Carla Arocha & Stefan Schraenen

'Untitled', 'Flower'


De Venezolaanse kunstenares Carla Arocha woont en werkt in Antwerpen, na een lange periode in Chicago verbleven te hebben. Arocha's wetenschappelijke vorming als biologe is in zekere zin bepalend voor haar onderzoeksmatige benadering van de zintuiglijke perceptie. Trompe l'oeil-technieken en een systematische verkenning van de grens tussen wat zichtbaar is en onzichtbaar, waarneembaar (en dus ook 'waar') en onwaarneembaar, vormen pijlers van haar werk. Een belangrijke pijler is bovendien de modernistische traditie van design (mode, grafische vormgeving, 'interieur') als exemplarisch bruggenhoofd tussen kunst en het leven van alledag, een traditie waarin zorgvuldige aandacht en diep respect voor de vorm onmogelijk los kan worden gezien van de utopische inhoud.
 Het werk van Carla Arocha vertrekt vanuit de kennis dat bepaalde vormen uit de beeldende kunst als decoratieve elementen werden gerecupereerd in de hedendaagse levensstijl, en ze probeert bewust sommige van die elementen terug de kunstpraktijk, en de historische ruimte van de schilderkunst, waaruit die elementen genomen werden, te laten beïnvloeden.


'Untitled', 'Flower'
5% Reflection Refreshing
'Hoovering', 'Vanessa', 'Glow'
Box, 2003
Circa Tabac
Circa Tabac
Mirror Curtain
Hem
Pool, 2002
Screen
Screen, 2004
Sub-Rosa
Tentoonstellingszicht 'Chris'
Tremor
Untitled
Smoke
Startled
Umbrella
Underground, 2001
Idol
Hide
Twins
Zipper, installation view, 2000
bijschrift Underground, 2001


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.