Skip to main content

Yves Beaumont

Cascade


Yves Beaumont tast met zijn werk bedachtzaam de relaties af tussen werkelijkheid en afbeelding, tussen het afgebeelde en het beeld dat vorm krijgt op de drager. Als oorspronkelijk gegeven gebruikt hij veelal landschappelijke elementen. De herkenbaarheid blijft in mindere of meerdere mate aanwezig, maar het geschetste of geschilderde beeld wordt een autonome, zintuiglijke entiteit. De werkelijkheid van het beeld primeert voortdurend op de realiteit van het gegeven dat opgeroepen wordt. Yves Beaumont is er zich zonder twijfel van bewust dat uiteindelijk elke representatie tekort schiet telkens hij de werkelijkheid poogt te vatten in een voorstelling. Wellicht is het voorstellen tenslotte voor hem slechts een alibi voor de ervaring zelf van het gebeuren, van het handelen, van het verschijnen en verdwijnen van een mogelijke voorstelling. Het is een permanent heen en weer gaan tussen constructie en deconstructie, een schilderen en terug overschilderen tot op het ambigue grensgebied tussen het herkenbare (betekenisgevende) en het ongewisse (betekenisloze). Het is alsof de schilder dit ene, liminale moment betracht tussen zingeving en afwezigheid, tussen de voorstelling en het onvoorstelbare.
 (Florent Bex)


Cascade
Cascade
Coastal landscape
Coastal landscape
Coastal landscape
Coastal landscape
Coastal landscape
Creek
De dageraad
De dageraad
De dageraad
De dageraad
Majorcan landscape
Mistletoe
Noordland
Noordland
Paysage Ardennais
Paysage Ardennais
Pine trees
Waterlines
Waterlines
Waterlines
Waterlines
Waterlines
Waterlines
Woods
Zilverberk
Zilverberk


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.