Skip to main content

Goele De Bruyn

Z.t (borders for/from pillows - R. 2004-2019 Hamilton & frozen square modified)


Goele De Bruyn 's werk handelt over een variëteit van formele en menselijke bekommernissen waarbij ze vaak elementen  presenteert uit de onmiddellijke huiselijke omgeving. Door functionaliteit en het niet-functioneren, het vertrouwde en het vreemde te juxtaposeren, te laten overlappen of in contradictie te verenigen, soms absurd en soms licht komisch, maar in laatste instantie altijd gemarkeerd door een specifieke geladenheid: het ongemakkelijke "zijn" van het hybride object en de melancholie van afwezigheid, reveleren de werken zichzelf als culturele constructies. De principes waarmee betekenis wordt geconstrueerd zijn verwant aan de mise en scène. Vaak worden uit eerder werk dingen herbruikt, gekopieerd, verplaatst, gepermuteerd, vermomd. Het werk doorkruist verschillende tijden en het karakter ervan wordt gecontamineerd naargelang het milieu waarin het infiltreert . Op die manier constitueert Goele De Bruyn voor elk publiek moment telkens opnieuw een mentale ruimte. Objecten en omgeving vormen vaak een geruststellend en verontrustend geheel. Desorientatie is het uitgangspunt. Eens aangepast wordt de twijfel telkens hernieuwd op het parcours van de interpretatie, er wordt gespeeld met de "ontgoocheling " tegenover elk mogelijk verwachtingspatroon. Ze reveleert niet echt het soms idyllische of aandoenlijke van de objecten maar hun potentialiteit iets anders te worden. De brutale vertrouwdheid van de verschijnende objecten worden vervreemd van hun referent, waardoor een getroebleerde, soms onzichtbare of spookachtige hertaling ontstaat van het geciteerde teken.

(Vrij vertaald naar Philippe Pirottes tekst 'De wereld herzien' over Goele De Bruyn)


Z.t (borders for/from pillows - R.  2004-2019 Hamilton & frozen square modified)
z.t. (window) 2019
z.t. (back view / the egg) 2017
z.t. (aprons) 2015
z.t. (back view, the pigeon) 2019
z.t. (shot/deer) 2017
z.t. (shot/deer) 2017
z.t. (shot/Napoleon) 2018
Installation view Soft Fire 2019
z.t. (et per se &) 2007
Installation view   Back Juice   Loods 12 z.t. (borders for pillows / reclining scape
z.t. (borders for pillows / reclining scape)
z.t.(forecast)
z.t.(mood)
z.t. (as falls)
Difference in memory
Bed met kruimels
Bed met kruimels
Z.t. (telescoop)
Z.t. (slagboom als steunbalk voor de toeschouwer)
Villa Doorsparen
Z.t. (hemellichamen)
Z.t. (landschap)
Dageraad (dievenluik)
Z.t. (bellybuttonball)
Wachtkamer
Z.t. (catocala nupta, opening voor een vondelingenschuif)
Z.t. (ideeënbussen)
Z.t. (beertjes)
Z.t. (gieter)
Z.t. (catocala nupta, model voor een vondelingenschuif in de voordeur)
Z.t. (raincoats)
detail
Z.t. (telescoop)
Z.t. (Selene, a walk to the far side)
Z.t. (les mains sales)
(c) Dirk Cornelis
Z.t. (sunset-sunrise/ borders for pillows-frozen square)
Z.t. (sunset-sunrise/ borders for pillows-frozen square)
Z.t. (vliegenraam)
Z.t. (portable barrier)
Z.t. (slagboom als steunbalk voor de toeschouwer)
Z.t. (bed van sneeuwwitje)
detail
Vereniging Museum Hedendaagse Kunst, Gent
Z.t. (dief), 1998
hout, karton,schoolbordverf, latex, metaal
171 x 120 x 3 cm

Z.t. (aanwijsstok & peperkoek), 1996
hout, tuinhoutgroen, spons, plasticfolie, stickers
8 x 17 x 11 cm
Z.t. (nachtpot), 1996-1997
plaaster, krijt
35 x 28 x 27 cm

Z.t. (navelbal), 1995-1997
plaaster, boenwas, koord
21 cm
Z.t. (chromo-deksel)
Deel van de installatie 'Villa Doorsparen', 2001 

Z.t. (hemellichamen), 1991-1999
fietsenstaanders, krijt, schoolbordverf, doek, hout
170 x 188 x 25 cm

Z.t (2 bedden) 1999-2000
dweilen, knopen, garen, spelden, labels, bubbelfolie
elk 180 cm x
Z.t. (frühe/stork asleep at sunrise)
Soap----Antwerp to Beijing
deel van de installatie 'Villa Doorsparen', 2001
Z.t. (deels geverniste betonnen vloer) 2001
deel van de installatie 'Villa Doorsparen', 2001, detail

Z.t. (13 dekens) 1998-2001
dweilen, knoopjes, garen, linten,
elk 100 cm x 170 cm

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.