Skip to main content

Vincent Geyskens

Le Dillens


Geyskens' heterogene oeuvre vertrekt vanuit een onafgebroken onderzoek naar de formele fundamenten van het schilderen en haar moeilijke positie binnen de hedendaagse consumptiemaatschappij. Zijn schilderijen ontstaan doorgaans erg bewust en kennen vaak een - zij het subtiele - ironische, polemische inslag. Geyskens' werk thematiseert het problematische karakter van het construeren van beelden in een periode die onderhevig is aan beeldinflatie en gewenning.


Le Dillens
Centerfold Ivory
Palermo Suture
Royal Palms Beach Club 1
Royal Palms Beach Club 2
Partykiller & Cante Hondo
Barbados
Concentric Downer 2
Cordon Sanitaire
Encore une fois
Management 1
Middle Upperclass
Zelfportret

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.