Skip to main content

Koen Vanmechelen

Artificial cross-breeding


Koen Vanmechelen is een internationaal erkend conceptueel kunstenaar. In zijn baanbrekend werk behandelt hij thema’s als bioculturele diversiteit, hybriditeit en identiteit. De voorbije jaren werkte Vanmechelen nauw samen met verschillende wetenschappers, wat hem in 2010 een eredoctoraat aan de Universiteit van Hasselt opleverde en in 2013 de Golden Nica Hybrid Art in Linz.

Met het Cosmopolitan Chicken Project (CCP) creëerde Vanmechelen een uniek artistiek project waar het kruisen van nationale kippenrassen tot kosmopolitische kippen centraal staat. In 2014 zal de 18de generatie in dit mondiaal kruisingsprogramma het levenslicht zien.

Met dit C.C.P. positioneert Vanmechelen kunst categoriek waar het volgens hem hoort: in de maatschappij, tussen de mensen, geëngageerd. Vanmechelens oeuvre is even divers en hybride als de kosmopolitische kip: van zeer expressieve schilderijen en tekeningen, over fotografie, video, innovatieve 3D-technieken, glaswerk, installaties, tot performances en beeldhouwwerk. De rode draad blijft steeds de kip en het ei, maar niets is wat het lijkt. De kern van het project is niet de kip, noch het ei, maar het kruisen en de diversiteit die daaruit voortvloeit. Vanmechelens projecten zijn dan ook een symbiose van kunst, wetenschap, filosofie, politiek en ethiek. Zijn engagement houdt in dat de kunstenaar voortdurend onderweg is om zich ‘te laten bevruchten’. Hij vertrekt hiervoor vanuit zijn Open University of Diversity, een studio die vier internationale projecten en hun stichtingen overkoepelt; de Walking Egg, CosmoGolem, Cosmopolitan Chicken Research Project en COMBAT. De themata die zij onderzoeken zijn ‘glokaal’, respectievelijk fertiliteit, kinderrechten, immuniteit/diversiteit en internationale migratie.


Artificial cross-breeding
The Cosmopolitan Chicken, Mechelse Giant - in exile
Energy, Communication, Live
The Cosmopolitan Chicken (Mechelse Koekoek x Poulet De Bresse)
The Cosmopolitan Chicken, Mechelse Redcap
The Cosmopolitan Chicken, Mechelse Redcap


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.