Peter Beyls

  • kunstenaar
1950
Kortrijk
België

Beurzen (selectie)

Peter Beyls schrijft computerprogramma's die artistieke beslissingen nemen. Zij functioneren autonoom of als interactieve partners in het bezit van visuele of muzikale intelligentie.
Beyls is geïnteresseerd in spontane interactie met machines, met name in de sociale aspecten van interactie met computers. Hoe kan een machine een eigen karakter uitdrukken en toch tezelfdertijd alert zijn voor veranderingen in de wereld? Daarbij wordt interactie opgevat als een complex dynamisch proces waar mens en machine verwikkeld zijn in een abstracte dialoog. De principiële uitgangspunten zijn wederzijdse beïnvloeding van gedrag, gedeeld initiatief en de accommodatie van verrassing. Het zijn allemaal principes die bijdragen tot een diepe vorm van 'mens-machine interactie'.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.