Skip to main content

Lieve D'hondt

1485 bloesems


Lieve D'hondt lives and works in Belgium. Her audio-visual installations and graphic works draw on the classical processes underlying sculpture, drawing and architecture, transposing them to the media and virtual environments and blurring the boundaries between the different disciplines. Forming, de-forming and re-forming, constructing, de-constructing and re-constructing, presence and absence, fragmentation and integration, transposition and relocation, association and dissociation, all play a key part in the artist's reflection on perception, a process that also activates the viewer, triggering physical and mental movement and participation. For several years now most of her projects have focused on the occupation of space, experiencing its meaning and content and that of the surrounding areas and places. She has collaborated in projects with other visual artists,

In het werk van Lieve D'hondt komen de klassieke werkprocessen van beeldhouwen, tekenen en architectuur aan bod, waarbij de grenzen tussen de verschillende disciplines vervagen. De multimedia-interventies en installaties bespelen de parameters aan-/afwezigheid, tijd, ruimte, codes en verschijningsvorm. Constructie en reconstructie van structuren verwijzen subtiel naar het perceptieproces en de culturele context. Recente projecten focussen op de bespelen van ruimte en het interpreteren van haar beleving, betekenis en inhoud. De materiaalkeuze en de plaatsing van de elementen ten opzichte van elkaar en in de ruimte zijn weloverwogen gecomponeerd.

Video’s, constructies die in de ruimte staan - maar op hun beurt weer ruimte creëren, gefilmde performances, gekleefde lijnen en letters, tekeningen op de muur en op vellen papier… al die uitvoeringsvormen die Lieve D’hondt binnen haar oeuvre hanteert hebben de helderheid van de getekende lijn gemeen. Melamine platen in een orangerie, potlood of stift of penseel op papier, plakband of kleefletters op vensters en muren en objecten: hoe en waar en wat Lieve D’hondt tekent dient altijd haar werkelijke focus: de wereld dichterbij tekenen - het Engelse ‘drawing’ kan die combinatie van trekken en om-trekken nog het beste beschrijven. Haar intuïtie om de ene keer met het ene, de andere keer met het gene instrument te werken leidt bij Lieve D’hondt onverminderd tot een fijnzinnige spel van het wisselend losmaken en vastknopen van perceptie aan referentie, van gedachte aan kleur, van poëzie aan concept. Wie in dat spel stapt kan dichtbij ‘de dingen’ komen en hen aanraken, zoals een penseel papier aanraakt, zo direct. 

(mdb)


1485 bloesems
Avril
Basics#2
Ki
White05
Trembling Time
Verzameling T
D03
CCNOA02
Enjoy it
Plaats-T
To Wander

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.