Steven Tevels

  • kunstenaar
1972
Brussel (1082)
België

'Klank, zo vanzelfsprekend dat we ons nauwelijks een leven zonder geluid kunnen voorstellen. Overal en altijd zijn er trillingsgolven aanwezig,echte stilte bestaat niet. Alleen al het ruisen in je oren overtreft de trap van stilte. Eigenlijk leven we in een soort van "ambient" wereld. De achtergrond van ons bestaan bestaat uit één lange veranderlijke "soundscape",waar we ons nauwelijks bewust van zijn.'
In een zoektocht naar de essentie van auditieve perceptie tracht Steven Tevels naar het ontwikkelen van een persoonlijke sonografische taal, een eigenzinnige manier van 'componeren'. Een zoeken naar nieuwe presentaties omtrent 'geluid' en het ontwikkelen van andere geluidsdragers. Geluid maakt eenvoudigweg een essentieel en logisch onderdeel uit van zijn werkmiddelen. Geluid of klank is een eerste noodzakelijke voorwaarde voor muziek. Klanken waarin mensen geen toonhoogte meer onderscheiden heten 'ruis'. Wat wel of niet als muziek wordt ervaren berust op conventies. Geluid zijn trillingen. Klanken zijn eigenlijk een verzameling van die trillingen en luchtverplaatsingen die binnen het voor de mens hoorbare frequentiebereik vallen en die optreden met een geluidsniveau tussen de gehoorgrens en de pijngrens.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.