Trees De Mits

  • kunstenaar
De kunst van Trees De Mits is een mix van realiteit en fictie. Haar toonmomenten installeren die dubbelheid in doordachte visuele montages. Ze brengt recente realisaties, herwerkte objecten en verzamelde voorwerpen in ‘zones’ bijeen voor de duur van een tentoonstelling. Op een intuïtieve manier ontstaan zo clusters van beelden, ruimtelijke varianten van wat Trees De Mits een dachtboek noemt: een met zorg opgebouwde plek voor gedachtesprongen. Foto’s, schilderingen op hardboardplaten en eenvoudige, geglazuurde vormen wisselen af met driedimensionele objecten en constructies in keramiek en hout. De werken gaan in dialoog met elkaar en creëren parallellen, verschuivingen, associaties die de visuele impact van de beelden op zich en van de beeldenclusters als geheel versterken. Het artistieke werk wordt zo een nieuwe mentale ruimte ingetrokken.
Lut Pil 2017

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.